Zwroty

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w okresie 14 dni od terminu jego otrzymania.
2. Zwrotowi podlega tylko towar nieuszkodzony, zapakowany w oryginalne , nieuszkodzone opakowanie.
3. Za podstawę zwrotu uważa się dowód zakupu towaru oraz wypełniony przez Kupującego Formularz reklamacji/zwrotu towaru.
4. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego towar nie podlega zwrotowi.
5. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
6. Towar należy odesłać na adres :
LUMENMAX POLSKA Sp. z o. o.
ul. Stalmacha 7/2
47-400 Racibórz

 7. Po otrzymaniu towaru, do faktury VAT zostanie wystawiona korekta. Oryginał i kopia faktury korygującej wysyłane są do Kupującego z prośbą o podpisanie kopii i odesłanie jej na adres Sprzedającego.
8. Procedura zwrotu towaru rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Sprzedającego podpisanej i opieczętowanej kopii faktury korygującej.
9. Zwrot kosztów odbywa się w czasie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru i dokonywany jest na numer konta bankowego podany wcześniej przez Kupującego na Formularzu reklamacji/zwrotu towaru.

Reklamacje

1. Klient ma prawo do reklamowania towaru 24 miesiące od chwili jego otrzymania.
2. Za podstawę reklamacji uważa się dowód zakupu towaru oraz wypełniony przez Kupującego Formularz reklamacji/zwrotu towaru.
3. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszt wysyłki na podane wcześniej przez Kupującego na Formularzu reklamacji/zwrotu towaru konto bankowe a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

4. Adres reklamacyjny:
LUMENMAX POLSKA Sp. z o. o.
ul. Stalmacha 7/2
47-400 Racibórz

5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru od Kupującego zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego towaru i odesłania go Sprzedającemu na swój koszt.

 

Uszkodzona przesyłka

Jeżeli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona, otwórz ją w obecności kuriera i poproś o sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

Warunkiem do uznania reklamacji jest protokół sporządzony w obecności kuriera.

Formularz do pobrania TUTAJ